Mgr. Ing. Hynek Navrátil

Advokátní kancelář Ostrava

Mgr. Ing. Hynek Navrátil, Matiční 730/3, Moravská Ostrava, tel. +420 608 858 057, OstravskýAdvokát.cz

    Úvod     |     O nás     |     Služby     |     Kde nás najdete     |     Kontakty

Poskytované služby

 • Zastupování v soudních řízeních před soudy všech stupňů
 • Kompletní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, tj. soupis kupních, zástavních a jiných smluv včetně ověřování podpisů a provádění advokátních úschov
 • Oddlužení – posouzení dosažitelnosti oddlužení pro fyzické osoby, ať už podnikatele, či nepodnikatele, soupis insolvenčních návrhů včetně případného právního zastupování před soudem při rozhodování o insolvenčním návrhu
 • Insolvenční právo – poradenství a zastupování v oblasti insolvenčního práva, včetně soupisu insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek
 • Exekuční právo – vymáhání pohledávek, poradenství a zastupování v exekučních věcech včetně soupisu exekučních návrhů, zastupování v exekučním řízení a jednání s exekutorskými úřady
 • Obchodní právo – zakládání obchodních společností apod.
 • Rodinné právo – zastupování v rozvodových věcech a v řízeních o výživné
 • Dědické právo – soupis závětí a zastupování v dědických řízeních
 • Trestní právo – obhajoba zejména ve věci hospodářských trestných činů, ale i jiných trestných činů či přestupků, včetně pomoci obětem trestných činů
 • Odborná právní pomoc obětem trestných činů – naše advokátní kancelář je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR

Kromě výše uvedených služeb poskytujeme poradenství a právní servis také v ostatních oblastech práva jako jsou

 • Pracovní právo
 • Správní právo
 • Stavební právo
 • Finanční právo
 • Právo cenných papírů
 • Právo duševního vlastnictví
 • Právo ochrany hospodářské soutěže

© 2015 - 2017 Ostravský Advokát Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Ing. Hynek Navrátil Top