Mgr. Ing. Hynek Navrátil & Mgr. Kateřina Židková

Advokátní kancelář Ostrava

Mgr. Ing. Hynek Navrátil & Mgr. Kateřina Židková, Matiční 730/3, Moravská Ostrava, tel. +420 608 858 057

    Úvod     |     Tým     |     Právní služby     |     Kde nás najdete     |     Kontakty

Mgr. Ing. Hynek Navrátil, advokát & Mgr. Kateřina Židková, advokátka

Jsme advokátní kancelář s komplexním spektrem poskytovaných právních služeb sídlící v centru Ostravy.

Nabízíme flexibilní a vstřícný přístup dynamické kanceláře a odbornou právní pomoc v každé životní situaci. V naší advokátní kanceláři vždy klademe mimořádný důraz na diskrétnost, loajalitu, odbornost a individuální řešení.

Poskytujeme právní pomoc zejména v těchto oblastech:

  • Obhajoba v trestním řízení - obhajoba zejména ve věci hospodářských trestných činů, ale i jiných trestných činů či přestupků
  • Odborná právní pomoc obětem trestných činů – naše advokátní kancelář je zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR
  • Oddlužení – posouzení dosažitelnosti oddlužení pro fyzické osoby, ať už podnikatele, či nepodnikatele, soupis insolvenčních návrhů včetně případného právního zastupování před soudem při rozhodování o insolvenčním návrhu, cena za posouzení včetně sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení činí pro jednotlivce 4.000,- Kč (+DPH 21%), tedy 4.840,- Kč vč. DPH a v případě manželů částku 6.000,- Kč (+DPH 21%), tedy 7.260,- Kč vč. DPH
  • Insolvenční právo – poradenství a zastupování v oblasti insolvenčního práva, včetně soupisu insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek
  • Kompletní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, tj. soupis kupních, darovacích, zástavních a jiných smluv včetně ověřování podpisů a provádění advokátních úschov
  • Exekuční právo – vymáhání pohledávek, poradenství a zastupování v exekučních věcech včetně soupisu exekučních návrhů, zastupování v exekučním řízení a jednání s exekutorskými úřady
  • Rodinné právo – zastupování v rozvodových věcech a v řízeních o výživné
  • Pracovní právo – dlouholetá praxe se zastupováním odborových organizací
  • Dědické právo – soupis závětí a zastupování v dědických řízeních

Další informace

Pomoc obětem

© 2015 - 2020 Ostravský Advokát Advokátní kancelář Ostrava - Mgr. Ing. Hynek Navrátil & Mgr. Kateřina Židková Top